dimarts, 24 de febrer del 2015

Vocabulari cinematogràfic

Muntatge: Procés d'unió del material gravat en un ordre per estructurar la pel·lícula.
Encadenat: Sobreposició breu del final d'un pla amb el inici del següent.
Pla: Unitat bàsica del cinema. És la part de l'escena que enquadrem.
Seqüència: Unió d'un o diversos plans en un mateix espai i temps. Mostra una situació concreta.
Escena: És un conjunt d'acció dramàtica que està composta per seqüències i narra uns fets que depenen entre si però que poden ser independents a la resta de metratge.
Presa: Material gravat des de que el director dona l'ordre de començar fins que es talla la gravació.
Panoràmica: Moviment que consisteix en el gir de la càmera sobre el seu propi eix.
Raccord: És la continuïtat que dona relació a diferents plans d'una filmació per tal de donar la sensació de seqüència.
Tall: Canvi d'un pla pel següent.
Traveling: Desplaçament lateral de la càmera sovint sobre un vagó en camí de vies.
Steady-Cam: Sistema de contrapesos que permet estabilitzar la imatge quan l'operador es desplaça amb la càmera a les mans.
Moviola: Primera màquina d'edició i muntatge de pel·lícules.
Flashback: Escena que mostra un fet anterior al temps present dels personatges.
Flashforward: Escena que mostra un fet del futur.
Grua: Màquina que permet elevar i desplaçar la càmera amb facilitat.
Pla seqüència: Seqüència gravada en una sola presa i sense talls en la continuïtat.
Salt d'eix: Salt que es produeix quan no es respecta l'eix imaginari que s'estableix entre dos personatges que interactuen.
Transició fosa: Canvi de pla mitjançant un enfosquiment de la imatge fins que està completament fosca.