dimecres, 22 d’octubre del 2014

Fotografia (Pràctica 1)


  • Tres fotografies amb diafragmes diferents


 Distància focal: 18mm
Obertura diafragma: f4,5
Velocitat d'obturació: 1/125
Sensibilitat ISO: 100
Mode d'exposició: M 

Distància focal: 18mm
Obertura diafragma: f9,5
Velocitat d'obturació: 1/125
Sensibilitat ISO: 100
Mode d'exposició: M

Distància focal: 18mm
Obertura diafragma: f22
Velocitat d'obturació: 1/125
Sensibilitat ISO: 100
Mode d'exposició: M 


  • Tres fotografies amb distàncies focals diferents 

Distància focal: 18mm
Obertura diafragma: f5,6
Velocitat d'obturació: 1/500
Sensibilitat ISO: 100
Mode d'exposició: M 
Distància focal: 35mm
Obertura diafragma: f5,6
Velocitat d'obturació: 1/500
Sensibilitat ISO: 100
Mode d'exposició: M Distància focal: 55mm
Obertura diafragma: f5,6
Velocitat d'obturació: 1/500
Sensibilitat ISO: 100
Mode d'exposició: M 

  • Tres fotografies amb diferents velocitats d'obturació


Distància focal: 18mm
Obertura diafragma: f3,5
Velocitat d'obturació: 1/2500
Sensibilitat ISO: 200
Mode d'exposició: Tv 


Distància focal: 18mm
Obertura diafragma: f22
Velocitat d'obturació: 1/20
Sensibilitat ISO: 200
Mode d'exposició: Tv 

divendres, 3 d’octubre del 2014

Retoc fotogràfic

Aquesta imatge vol representar els efectes de la contaminació i el contrast entre la imatge original i un paisatge contaminat. Per aconseguir-ho, es va utilitzar l'eina per substituir el color de la gespa verd per canviar-lo a marró. En el riu es va canviar amb aquesta eina el color a verd. També s'ha augmentat el contrast. Amb l'eina del pinzell es va eliminar el cel, ja que era d'un color molt viu i es va introduir una capa d'una imatge de fum. Finalment, es va eliminar l'arbre amb el pinzell i es va substituir per un nou sense fulles que dóna més efecte de contaminació.

Amb aquesta imatge es vol aconseguir el efecte contrari de la imatge anterior i es busca representar un paisatge idíl·lic. Primer de tot, es van pujar els colors verds i es van baixar els blaus. Després s'ha modificat el color del riu per un blau més viu perquè quan es va baixar el blau el riu va agafar un color verdós. Hem modificat el cel amb el tampó de clonar, copiant la zona de núvols i engantxant-la a la resta del cel. També s'ha augmentat el contrast per ressaltar el color. Finalment s'ha afegit una imatge com a capa.

 La finalitat d'aquesta imatge és crear un paisatge tètric. Primerament, hem modificat les corbes de l'increment del contrast fins aconseguir una imatge distorsionada con si fos creada virtualment amb colors brillants i foscos. També s'ha  canviat el to i la saturació fins posar-los al màxim i s'ha baixat la lluminositat. Per donar un efecte de pixelat s'ha utilitzat l'efecte "difusión". Finalment s'ha afegit una imatge com una capa.